Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 838/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części miasta

IV SA/Wa 2079/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 272/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-08-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Op 240/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-10-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Białej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na skutek skargi kasacyjnej Fundacji 'A' wniesionej od wyroku WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 240/15

II SA/Łd 560/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej południową część osiedla Sokołów