Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Łd 15/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego Ł.-Ś. w zakresie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za luty 2014 roku

I SAB/Wr 3/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-09-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie zwrotu podatku VAT za wrzesień i październik 2013 r.

I FSK 1817/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie podatku od towarów i usług