Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Ol 60/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-13

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

II SAB/Ol 89/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie samowoli budowlanej na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi