Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Sz 104/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-09-25

Sprawa ze skargi M.T. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Szczecinie o sygn. akt I SA/Sz 577/11

I SA/Sz 256/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-02

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO z 11 grudnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminowi do wniesienia zażalenia