Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Gl 11/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie funkcjonariuszy straży pożarnej

III SA/Gl 1174/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-09-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

III SA/Gl 1032/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

IV SA/Gl 1656/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Gl 988/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie inne

I SA/Gl 970/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

III SA/Gl 1403/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymiaru należności celnych, podatku od towarów i usług

II SA/Gl 568/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie wymeldowania

I SA/Gl 342/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego

II SA/Gl 110/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego
1   Następne >   +2   +5   +10   100