Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gl 1458/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 571/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia orzeczenia w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej

II SA/Gl 281/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-08

skarg I. J. i M. J. na decyzję SKO w B. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 470/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1503/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 1459/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Gl 1504/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 540/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości