Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GZ 312/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uchylenia uchwały w sprawie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

VI SA/Wa 1367/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1223/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi B. M. na pismo Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie niewyrażenia zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego

VI SA/Wa 137/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

Skarga R. P. na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 1459/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-28

Skarga T. N. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich