Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SAB/Wa 44/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nr [...]

VI SAB/Wa 42/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nierozpoznania odwołania od decyzji nr [...]

VI SA/Wa 1647/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 619/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieprowadzenie klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP

VI SA/Wa 618/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych

VI SA/Wa 16/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-19

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia niezgodności produktu z charakterystyką określoną w deklaracji producenta

VI SA/Wa 1338/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-11

Sprawa ze skargi C. Ltd. Przedstawicielstwo w Polsce na pismo Ministra Infrastruktury w przedmiocie interpretacji ustawy o dozorze technicznym postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 177/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za brak klasyfikacji tusz wieprzowych w systemie EUROP

VI SA/Wa 1284/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wycofania z obrotu partii wyrobu budowlanego

VI SA/Wa 1283/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wycofania z obrotu partii wyrobu budowlanego
1   Następne >   2