Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

VI SA/Wa 339/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej za brak oznakowania dystrybutorów

VI SA/Wa 1302/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu

II GSK 580/09 - Wyrok NSA z 2010-04-28

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzenia do obrotu produktu do czasu prawidłowego oznakowania

VI SA/Wa 1855/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wprowadzenie na rynek produktu niespełniającego wymagań bezpieczeństwa

VI SA/Wa 1987/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zobowiązania do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań laboratoryjnych

VI SA/Wa 106/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie nakazu poddania zabiegowi poprawnego oznakowania partii towaru

VI SA/Wa 2084/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie kary pieniężnej za nieprowadzenie klasyfikacji tusz wieprzowych

VI SA/Wa 1304/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie zakazu wprowadzania do obrotu

VI SA/Wa 378/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

VI SA/Wa 894/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   +5   7