Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 792/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Gd 609/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na pismo Prezesa SKO w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 852/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie uznania i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego

III SAB/Gd 49/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-13

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. w przedmiocie zasiłku opiekuńczego

II SA/Rz 1107/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka

II SA/Lu 721/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

I OZ 848/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 975/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1187/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 786/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy prawa do świadczenia wychowawczego
1   Następne >   +2   5