Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6321 Zasiłki stałe X

IV SA/Po 994/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1285/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-04

Sprawa ze skargi D.N. na czynności pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie ustalenia zasiłku stałego

II SAB/Lu 99/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie zasiłku stałego

I SAB/Wa 311/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie niewydania decyzji

IV SA/Po 1201/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku stałego

I SA/Wa 1677/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

I SA/Wa 1289/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta O. w przedmiocie zasiłku okresowego

I SA/Wa 1608/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

IV SA/Wr 786/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego

II SAB/Bk 49/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-09-27

Sprawa ze skargi M. K. na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w przedmiocie nieterminowej wypłaty świadczenia
1   Następne >   3