Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 397/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Sz 58/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 69/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności rozstrzygnięcia

IV SA/Wr 262/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej