Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 609/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego [...] na pismo Prezesa SKO w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego

III SAB/Gd 49/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-13

Sprawa ze skargi B. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. w przedmiocie zasiłku opiekuńczego

III SA/Gd 610/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-10

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w M. na pismo Prezesa SKO w G. w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej zasiłku rodzinnego