Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 1406/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie dokonania darowizny udziału w nieruchomości

II SA/Rz 1256/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

VI SA/Wa 4216/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-26

Sprawa ze skargi H.W. na opinię Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w przedmiocie wyceny nieruchomości gruntowych