Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bk 773/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie naruszenia stanu wody na gruncie

II SA/Po 794/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora R.Z.G.W. w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku wykonania ekspertyzy

IV SA/Wa 1220/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie likwidacji nielegalnie wykonanego zbiornika wodnego

II SA/Lu 733/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Sz 774/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w S. w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód

II SA/Gd 690/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykonania urządzeń zapobiegających szkodom

IV SAB/Wa 302/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie działania organu

II SA/Go 557/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały

II SAB/Sz 119/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy D. w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Go 558/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały
1   Następne >   +2   +5   11