Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Sz 1369/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-03

Sprawa ze skargi B. J. L. na Radę Miejską w S.

II SA/Sz 1278/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Świerczewo- Ku Słońcu' w Szczecinie

II SA/Bd 60/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO , nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Gd 12/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1437/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w G. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Rz 1451/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-01-12

skarg SS, JS i GH na decyzję SKO w [.] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II SA/Gl 1158/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy terenu

II SA/Op 503/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-01-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 1453/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Skarga w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w G. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gl 1257/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu
1   Następne >   +2   +5   +10   85