Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Gd 106/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-15

WSA w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Alina Dominiak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 15 marca 2019 r. sprzeciwu B. N. od decyzji SKO w przedmiocie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Ol 11/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-02-05

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu K. W. od decyzji SKO w O. w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 246/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie umorzenia zadłużenia z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Go 948/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-04

Zażalenie na zarządzenie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...]. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Bd 224/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-16

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu L.K. od decyzji SKO w przedmiocie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

II SA/Sz 269/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-03-12

WSA w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia WSA Renata Bukowiecka - Kleczaj po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Burmistrz od decyzji SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej

II SA/Ol 376/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w '[...]' w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Ol 375/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-10

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Katarzyna Matczak po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2019r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A R na decyzję SKO w O w przedmiocie przyznania pomocy pieniężnej

II SA/Ol 373/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-09

WSA w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Jezielska po rozpoznaniu w dniu 9 lipca 2019r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A. R. na decyzję SKO w O. w przedmiocie przyznania pomocy w formie posiłku

II SA/Bd 398/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-05-16

WSA w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Wójta Gminy [...] na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   3