Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SA/Kr 1231/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-05-04

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie zwrotu podania

III SA/Kr 1515/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-24

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [ ] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

III SA/Kr 1516/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-24

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi Z. Ś. na pismo SKO nr [ ] o pozostawieniu bez rozpoznania pisma Z. Ś.

III SA/Kr 370/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-10-04

Zażalenie od postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Kr 34/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

III SAB/Kr 56/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

III SA/Kr 307/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 306/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 361/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie przekazania odwołania organowi I instancji celem rozpatrzenia

III SA/Kr 238/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione
1   Następne >   2