Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłaty administracyjne X
  • Skarżony Inne X

II SA/Po 392/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

I SA/Bd 415/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

Sprawa ze skargi B. D. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

I OZ 691/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Po 668/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

I SA/Bd 414/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-07-07

Sprawa ze skargi S. D. na czynność Starosty [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za kartę pojazdu

II SA/Sz 988/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Spółki A. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

III SA/Gd 222/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-06-14

Sprawa ze skargi B. S. na wezwanie Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w przedmiocie uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie w strefie płatnego parkowania

II SA/Lu 92/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-03-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie odpłatności za włączenie do istniejącej sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II FSK 3853/14 - Wyrok NSA z 2016-01-19

Skargi kasacyjne Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze i Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze od wyroku WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin z siedzibą w Zielonej Górze nr III.5.2013 w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami kom...

IV SAB/Wa 225/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty recyklingowej
1   Następne >   3