Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

I SA/Kr 1136/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO, w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, , ,