Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Lu 1739/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-07-06

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

III SA/Lu 57/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-12-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie długu celnego

I SA/Ol 167/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-22

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skarg W.W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej ) w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła

I SA/Ol 170/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-11-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi W.W. na decyzje Dyrektora Izby Celnej (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) w przedmiocie stwierdzenia powstania długu celnego, określenia kwoty cła

III SA/Lu 965/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-16

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie określenia kwoty długu celnego

III SA/Lu 964/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-03-16

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie określenia kwoty długu celnego

I SA/Ol 561/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-04-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania