Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Lu 872/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem WSA w Lublinie w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

II SA/Lu 290/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-15

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 385/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie specjalnego zasiłku celowego

III SA/Gd 803/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

III SA/Gd 459/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 396/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-09

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 845/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie kosztów za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 846/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-22

Wniosek o przyznanie kosztów za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Lu 365/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-04-24

Wniosek o przyznanie tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu wynagrodzenia za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SAB/Lu 114/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za pomoc prawną udzieloną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika NZOZ Przychodnia Lekarza Rodzinnego 'U. ' w przedmiocie wydania kserokopii pisma
1   Następne >   +2   +5   +10   13