Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 242/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-06-18

Sprawa ze skargi M. D. w przedmiocie wymierzenia Prezydentowi Miasta B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/GL 126/11, w zakresie wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej