Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 550/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 43/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 706/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 171/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika D.B. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 224/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku pełnomocnika A.D. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 399/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii przyznania pełnomocnikowi skarżącego wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 1135/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 886/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie przyznania posiłku w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 170/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

IV SA/Gl 163/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku okresowego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej
1   Następne >   +2   +5   +10   13