Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 947/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

IV SA/Gl 314/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

IV SAB/Gl 130/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi K.W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w przedmiocie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego i rodzinnego

IV SA/Gl 442/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przyznania zasiłku okresowego z powodu bezrobocia uchyla zaskarżone postanowienie.

IV SA/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dzieci w rodzinnym domu dziecka

IV SAB/Gl 46/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w Ż. w przedmiocie usług opiekuńczych

IV SA/Gl 1105/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-05

Skarga J. P. na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia

IV SA/Gl 718/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy odroczenia spłaty należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 524/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku rodzinnego

IV SA/Gl 1561/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   36