Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SAB/Wr 21/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy społecznej w jakiejkolwiek formie

IV SAB/Wr 20/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-09-16

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie zasiłku okresowego oraz mieszkania socjalnego

IV SAB/Wr 24/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odwołania od decyzji organu I instancji

IV SAB/Wr 25/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-21

Skarga W. M. na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. Z. w przedmiocie odwołania od decyzji organu I instancji

IV SA/Wr 66/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek ustawowych