Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

VI SA/Wa 2663/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie odmowy wydania zgody na refundację leku postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata J. M. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 złotych (dwieście czterdzieści złotych) powiększonej o kwot...