Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Rz 5/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia zażalenia od postanowienia WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 5/15 odrzucającego skargę kasacyjną M. M. od postanowienia WSA w Rzeszowie sygn. akt II SA/Rz 5/15 o odrzuceniu jego skargi o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Adm...

III SA/Lu 971/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia kwoty zadłużenia powstałego w wyniku wypowiedzenia umowy o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy

III SA/Gd 199/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną