Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Lu 706/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 717/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-07

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] Nr [...]

II SA/Po 147/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-01

Skarga R.K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II OSK 1480/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Lu 723/06 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-08-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 839/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę w zakresie wniosku adwokata M. M.

II SA/Wr 329/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Lu 358/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-12-29

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Lu 500/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-19

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na nadbudowę

II SA/Rz 150/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-02-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   4