Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Lu 1023/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-24

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 1152/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-07-24

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z tytułu sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Rzeszowie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Po 164/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-09-17

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 844/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w zakresie sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę