Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 854/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-04-04

Skoro ustawodawca w art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ uznał za konieczne wprowadzenie elementu podmiotowego, zatem należało uznać, że świadomie dopuścił do rozróżnienia pozycji podatkowej podatników podatku akcyzowego od pozostałych podatników sprzedających wyroby akcyzowe.

I SA/Ka 179/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B.-B. w przedmiocie określenia wysokości podatku akcyzowego i odsetek

I SA/Łd 1954/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku akcyzowego za styczeń 2001 r.

I SA/Łd 955/00 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-06-19

Sprawa ze skargi Mariusza L. na decyzje Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamkowy w S. (...) przedmiocie podatku akcyzowego za sierpień 1998 r. - styczeń 1999 r. -

I SA/Wr 2551/01 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-02-11

Skarga Korporacji A-S sp. z o.o. w W. na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodek Zamiejscowy w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za marzec 2000 r.

III SA 1381/01 - Wyrok NSA z 2002-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku akcyzowego

III SA 798/01 - Wyrok NSA z 2002-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2000 r.

I SA/Po 461/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego za lipiec 2000 r.

I SA/Po 1907/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie podatku akcyzowego za kwiecień, maj i czerwiec 2000 r.

FPS 13/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-02-25

Skarga Spółdzielni Inwalidów Głuchych im. J. Rogowskiego 'S.' w Ch. na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2000 roku po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2002 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem , SA/Bk 1291/00 do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczel...