Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od nieruchomości X

II FSK 3285/14 - Wyrok NSA z 2015-03-18

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Wójta Gminy G. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I SA/Po 212/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia braku nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2012 rok

I SA/Po 35/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2008 r., po wznowieniu postępowania

II FSK 590/13 - Wyrok NSA z 2015-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skarg P. M. na decyzje SKO w Krakowie nr [...], [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. i 2012 r.

I SA/Po 129/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FSK 506/13 - Wyrok NSA z 2015-04-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Toruniu w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r.

II FSK 604/13 - Wyrok NSA z 2015-04-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Koszalinie w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2008 r.

II FSK 1411/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Łodzi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w pod...

I SA/Po 128/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 rok.

I SA/Po 157/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2007 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100