Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

FSK 253/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za luty 1999 r.

III SA 2569/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izba Skarbowa w W. Ośrodek Zamiejscowy w C. w przedmiocie podatku od towarów i usług

SA/Sz 2111/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 1998r., za styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik 1999r. , za styczeń, luty, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, wrzesień, październik 1999r.

SA/Sz 1281/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-03-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Izby Skarbowej w przedmiocie zaliczenia należnego zwrotu w podatku od towarów i usług za listopad 2001rok na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za lata 1998

III SA 2393/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług

FSK 247/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

FSK 248/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodek Zamiejscowy w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług

SA/Bk 1175/03 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2001 roku

SA/Rz 2340/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-04

skarg J. P. na decyzje Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 1999 roku

FSK 256/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodka Zamiejscowego w B. w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług
1   Następne >   +2   5