Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 43/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Bk 1195/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 537/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 604/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Bk 1030/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SA/Bk 1102/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

II SA/Bk 425/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Bk 712/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku rodzinnego z dodatkami

II SA/Bk 119/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

II SA/Bk 555/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego za okres świadczeniowy 2009/2010
1   Następne >   +2   +5   9