Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Lu 528/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi T. W. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie II SA/Lu 102/07 dotyczącej wymierzenia grzywny Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SA/Lu 864/00 w przedmiocie zasiłku celowego