Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 1/08 - Postanowienie NSA z 2008-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie żądania zwolnienia od kosztów sądowych oraz o ustanowieniu adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie pomocy w naturze