Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gd 772/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych

II SA/Gd 706/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 816/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Gd 687/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Gd 707/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

III SA/Gd 383/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

III SA/Gd 812/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Gd 394/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Gd 450/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

III SA/Gd 422/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego
1   Następne >   2