Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Lu 11/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie zasiłku celowego na zakup opału

II SA/Lu 886/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi E. B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Po 84/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

II SAB/Lu 16/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-02-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 567/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 965/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uchylenia decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...]r., nr [...] i przyznania zasiłku okresowego

II SA/Lu 967/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie uchylenia decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...]r., nr [...] i przyznania zasiłku okresowego

II SA/Lu 594/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie zasiłku stałego

II SAB/Lu 5/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie: nie rozpoznania wniosku z dnia [...] r. w części dotyczącej przyznania świadczenia na opłacenie należności za telefon

II SAB/Lu 20/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie świadczenia na ubranie i obuwie zimowe
1   Następne >   +2   +5   +10   12