Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Bk 347/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-08-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

SA/Rz 1072/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania gwarantowanego zasiłku okresowego

II SA/Bd 614/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-08-04

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego zarządza pozostawić wniosek bez rozpoznania

II SA/Wr 1013/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 19/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-08-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie umarza postępowanie Na oryginale właściwe podpisy

SA/Rz 1095/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne