Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 797/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

IV SA/Wr 804/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/132/04 Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osoby pełnoletniej lub jej rodziców oraz opiekunów prawnych lub kuratorów gdy dysponują dochodami dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Wr 807/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3, § 4, § 5 i § 6 uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/131/04 w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobytu dziecka w rodzinie zastępczej

IV SA/Wr 27/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania