Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 756/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-05-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Przeworno w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SA/Bd 1179/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu i połączenia jednostek budżetowych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 134/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie upoważnienia do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

II SA/Gl 1371/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Psary w przedmiocie gminnego bonu żłobkowego