Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X
  • Skarżony

II SA 778/03 - Wyrok NSA z 2003-12-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. z 30.12.2002 r. o powołaniu Radomira B. na stanowisko sekretarza miasta - stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Ka 498/03 - Postanowienie NSA oz. w Katowicach z 2003-04-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Dyscyplinarnej II instancji przy Urzędzie Miejskim w K.-R. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego w sprawie zwolnienia ze służby

II SA/Wr 854/03 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-09-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (...) Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy T. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy T.

OPS 1/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-05-19

Skarga Ewy S. oraz Barbary G. na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2003 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnej przekazanej przez skład orzekający NSA postanowieniem w sprawie II SA/Gd 1552/00, do wyjaśnienia w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./:~Czy jest...