Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II SA/Ol 516/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-19

Sprawa ze skargi J. K. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie założenia gminnej ewidencji zabytków