Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wr 2638/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr 89/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Nowa Ruda do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Kłodzkiej;