Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GZ 68/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

II GZ 653/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-30

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego