Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 473/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1303/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1303/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1211/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi M. M. na decyzje Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o przywrócenie terminu do wystąpienia z roszczeniem o ustanowienie własności czasowej

I SA/Wa 1722/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 550/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 226/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie skargi S. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   3