Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Gd 286/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-06-27

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

IV SA/Wr 166/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

IV SA/Wr 167/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

IV SA/Wr 168/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-28

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji

II SA/Po 739/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-08

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu środków zastępczych

II SA/Bd 633/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-06-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania postanowił:

II SA/Sz 923/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-06-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w S. w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bk 262/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-06-12

Wniosek w przedmiocie działania organu w sprawie interwencji dotyczącej warunków technicznych w łaźni zakładu karnego

III SA/Łd 1132/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-06-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. z [...] znak [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej
1   Następne >   2