Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Łd 32/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-07-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o uznanie za repatrianta

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

III SA/Wr 906/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-10-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na zawiadomienie Wojewody D. w przedmiocie pozostawienie bez rozpoznania podania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SA/Wr 786/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-11-13

Wniosek w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania podania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy