Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

IV SA/Po 92/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 798/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Bd 153/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-05-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych na postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...[ w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia postanowił: zwolnić od kosztów sądowych

II SA/Lu 781/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia nałożonej grzywny

II SA/Ke 151/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-03-24

Wniosek w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Lu 792/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-02-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym

VII SA/Wa 210/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

Wniosek w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-07-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Ke 68/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-05-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   15