Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SAB/Rz 125/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej o dopełnieniu obowiązku zawiadomienia prokuratora

II SAB/Rz 150/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-01-08

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi R. S. na pismo w przedmiocie informacji publicznej

II SAB/Sz 57/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 137/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-12

Skarga J. S. na bezczynność Burmistrza L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 136/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-15

Skarga w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 166/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie z Jej skargi na bezczynność Burmistrza L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Kr 11/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Kr 204/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-03-15

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w przedmiocie odmowy udostepnienia informacji publicznej

II SA/Po 1221/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-05-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   29